Könyvemlékek. Gutenberg-galaxis stopposoknak

A latin lumen ’fény’ szóból eredeztethető illumináció szavunk megvilágosodást jelent. Már a skolasztikus bölcselők a folyton változó ember számára – ahogy a környezet tárgyainak észlelésében is – a változatlan elvek igazságát az isteni fény megvilágító erejével vélték megismerhetőnek. Illuminációk – a Gutenberg-galaxis stopposainak az első kiállítás, mely az UNESCO és az ENSZ által január 19-től az idei esztendőt a Fény nemzetközi évének nyilvánított világeseménye előtt tiszteleg. Útikalauz a távoli jövőből a múlt évszázadaiba visszatekintő időutazáshoz, ahol az utasok a könyv(test) líraian absztrakt kompozícióiról emlékezhetnek meg. A növényi rostokból kinyert cellulóz alapanyag farönkjei az első állomása a papírgyártásnak, de mindössze hatszáz éve történt, hogy Johannes Gutenbergnek köszönhetően a manufakturális nyomtatás sokszorosító technikája több ezer hívő kezébe adta a saját nyelvre lefordított bibliát. Elsők közül való a német feltaláló 1455-ben készített Mainz és Mainz Contour ólombetűkkel szedett ősnyomtatványa is, melynek iniciáléja már Szőnyei György képzőművész kortárs műalkotása. Hallgatag hangszerekkel, hangszórókkal készített partitúraszobrok örökre némák maradnak, egyesek térmetaforákként évgyűrűkké merevednek, összeragasztott lapokkal labirintusba záródnak, mások költemény ritmusára lapozódnak virtuálisan össze egy videóinstalláció erejéig. Idézetek pászmái olvashatók egymásba, könyvet szorongatók és diadalittasan magasba emelők, felolvasást izgatottan hallgatók fényképei tűnnek át fekete-fehér mintázatokba. Letűnt kultúrbirodalom könyvstócai műtárgyként hiába várakoznak lapozgatásra, miközben a kézírás oktatását megszüntető rendelkezés híréről olvas a Gutenberg-galaxis stopposa.

Illuminációk - a Gutenberg-galaxis stopposainak
Műcsarnok. M0 Project Room
2015. február 21 - március 22.