Mrs. Hyde

A skót Robert Louis Stevenson regényében (Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete, 1886) Dr. Jekyll egy fantaszta leleményével folytatja a hormonális vegyületek és a központi idegrendszer terén végzett, nagyszabású orvosi kísérleteit, melynek segítségével páciensei bárkivé átalakulhatnak. Saját magán tapasztalt vizsgálati eredményei azonban kiábrándítóakká válnak: a lelki kríziselő professzor félúton, szinte tudathasadt állapotban viaskodik újonnan teremtett perszonájával, Mr. Hyde-dal, aki inkább egy csúf, öldöklő angyal, mintsem ábrándos vágyainak tárgya. A doktor alaposan pórul járna, rendőrkézre kerítenék, ha az univerzum jelenségeinek lelki és szellemi megértését pusztán kémiai képletek nagyotmondó ismerethalmazává redukálná. Dr. Jekyll azonban elismert szaktekintély, megfontolt kutatóként inkább kockázatos vállalkozásba kezd: saját maga modellezi morózus ismerőse dilemmáját, veszedelmes diagnózisában szatirikus „demonstrátorrá” válik az orvostudomány szenvedés teli oltárán. Kokott hölgyekkel bonyolódó afférok, hintó elé lökött, életveszélyes sérülést szenvedő kislány áll bűnlajstromán. Marie Géquilnek (Isabelle Huppert), a Rimbaud Gimnázium fizikatanárának azonban jóval nehezebb a dolga: törékeny hölgyként hátrányos helyzetű, szakképzős diákoknak tart órákat. Figyel a tehetségekre, izgalmas kísérleteket ötöl ki és Stevenson regényhőséhez méltóan titkos kísérleteket folytat fizikaszertárában. Osztálya mégis panaszkodik rá, feltehetően – Dr. Jekyllhez hasonlóan – lelkiismeret-furdalás gyötri a réveteg tekintetű, nyeglén bizonytalankodó, boldog házasságban élő pedagógust. A fizikaleckék mellé tanfelügyeletet és egy gyakornokot is kap ráadásnak. Mígnem az iskolába becsapó villám hatalmas felfordulást okoz Madame Hyde életében: a fizika törvényei szerint (amennyiben nem kételkedünk a kísérlet végrehajtató eredményében) ő is, kissé bohón ugyan, de azonosul férfitársaival és éjszakánként – szinte borderline állapotban – alvajár, lángra gyújt mindent, amihez csak hozzáér. Kísérletében – rikító, narancsszínű naptestét leszámítva – tökéletesen idomul párjaihoz. Mrs. Hyde hősei – nyilván a kísérletező tanárnő sem vonja ki magát ismerősei és kollégái hatása alól – bizarrul holdkórosnak, zavartan elbizakodottnak, de leginkább bűnösnek látszódnak. Talán a rácsos kalitkájuk teszi, talán a tudásba vetett hitük hibádzik. Mindenesetre a boszorkányos fizikatanárnő és a sarlatán kutatóorvos egyaránt veszélyes terepre téved, amikor önvádemelő bizonyítási eljárásuk melankolikus, vallomásszerű létbevetettségében elfelejtik megőrizni kívülálló, pedagógusi szerepkörüket, holott hivatásuk szerint kizárólag a tantárgyhoz ragaszkodó tapasztalatcserére hagyatkozhatnának. Saját életük védelmére fittyet hányva, komplexusoktól gyötörten társaikat sem képesek megóvni, pedig elhivatott jellemük, példamutató életvezetésük garantálná, hogy a szociálisan sérült, súlyos bűnöket is rejtő interakciókban, szabálysértés nélkül helytálljanak. Mrs. Hyde tudományos-fantasztikus francia thrillere, Serge Bozon rendezésében – a gyanúsító, a gyanúsított és az egymással vetekedő amorozók szíve hölgyének karaktereit az önvádló bizonyítás tárgyának egyetlen anyai alakjába zárva – ráadásul tanulságos, korántsem kizárólag empirikus fizikai erődemonstráció a pedagógia szentélyében, mely mégis inspirálhatja a gyakorlatias példákat nélkülöző, férfiasnak elgondolt oktatást. A minden állampolgár számára elérhető tudásról alkotott, kontinensenként eltérő meggyőződések, kiugró vagy egyenletes eredmények Európában inkább összecsapnak és – kiváltképpen, ha mesterséges behatásról, nem pedig hosszas munka árán elért teljesítményről van szó – áldozatokat szednek maguknak, mintsem kiegyeznének egymással. Az egyszerűsítő sematizálás jegyében saját nevelő modelljének egyeduralmára korlátoz a szkeptikus idegen, a komplexitás megőrzésére int a körültekintő őshonos.

A locarnói filmfesztiválon Isabelle Huppert a legjobb színésznőnek járó díjat nyerte el a filmben nyújtott alakításáért. 

A kellemetlen természetű középiskolai tanárnőt, Marie Géquilt diákjai és kollégái is gyűlölik.Egy viharos éjszakán villám csap belé, amitől elájul. Magához térése után különös érzés lesz rajta úrrá. Vajon meg tudja zabolázni a benne felébredő, veszélyes és erős Mrs.Hyde-ot? (via Cirko Film)

Mrs. Hyde (Madame Hyde, 2017) 95 perc
francia–belga film francia nyelven, magyar felirattal (előzetes hamarosan)
Rendező: Serge Bozon
Forgatókönyvíró: Serge Bozon
Szereplők: Isabelle Huppert, Romain Duris, José Garcia
Bemutató: 2018. március 15.
Forgalmazza a Cirko Film.

16 éven aluliak számára nem ajánlott!
Reklámok