Könnyű leckék

Mostanság Szíriától, 2007-ben azonban Szomáliától visszhangzott a nemzetközi sajtó, amikor az Afrika szarvának csúfolt területről kormánypuccsot követően ortodox szunnita menekültáradat rajzott szét szerte a világba, nem csak a jemeni partok felé. A fóti nevelőotthonba két éve érkező Kafia „menekültügyéről” szól Zurbo Dorottya legújabb műve, a Könnyű leckék. A dokufesztiválokat megjárt A monostor gyermekei után megint csak egy vallását elszántan gyakorló, serdülőkorú főhős hagyja maga mögött addigi családi életét, hogy új életet kezdjen, ezúttal Magyarországon. Érettségire készül, modellkedésről álmodik, példaképének a szomáliai hírességet, Imant tartja. Ambiciózus tervében a külföldről, szülők nélkül érkező kiskorúakat befogadó otthon lakóinak, nevelőinek, pedagógusainak támogatását élvezi egy elképzelhetetlenül idilli burok szappanoperájaként, újdonsült párkapcsolatának köszönhetően pedig egy tehetős, keresztény szellemiségű családot is talált magának pártfogóként. Zurbo – ahogy a bhutáni buddhistákét – Kafia portréját is szuperközelikkel rajzolja meg, a nyelvi nehézségek, a szaggatott történetvezetés, az improvizatívan elcsípett felvételek nehézkesen indítják el a lány történetét. Óvatosan közelít az eltérő kultúrkörök hagyományaihoz, közhelyszerűen próbálja górcső alá vonni az európai és a hajdan Oszmán Birodalom gyarmatosító fennhatósága alá tartozó afrikai nemzetállam vallásgyakorlatát. Dokumentumfilmjében Krisztuskövetők és Prófétahívők hasonló ortodoxiával építik vakbuzgó életútjukat, hitbéli, elszánt meggyőződésüket a híradásokból megszokott, klisékkel bemutatott hitgyülekezeti imádkozások teszik ki. A megkeresztelkedés kötelessége, a más hitre áttérés félelme gondolkodtatja el aztán a szunnita Kafiát afrikai életéről, árnyalja portréját kétségek között gyötrődőre. Vallomásában a démonizált iszlám emberkereskedelmi hálózatához az apát, a bensőséges családi szeretethez, a segítő kézhez pedig a férjétől elvált édesanyját társítja az idegenben magára maradt szomáliai lány. Reklámstúdió szerű díszletek között szívtépően mesél a kamerának az egyébként derűs, cserfes Kafia a vallási ortodoxiáról (öltözködési szokásokról, imádkozásokról, családi életről), hitbéli meggyőződése inkább a szülők hiányának megtapasztalására ad ürügyet. Könnyedén veszi a történelemcsinálók európai, nagy háborúit, meggyűlik a baja, hogy rögtön kettő is van belőlük, úszni tanul, kötelet mászik, bonyolult algebrai fogalmakkal birkózik, kiskorúságát meghazudtoló szorgalommal készül érettségijére. A leckék nehézségét – a tanárok elnéző türelmének köszönhetően – inkább a szigorúan megülő, fensőbbséges korszellem okozza, mintsem a tankönyvek bújása, a plebejus szatíra és a ranglétrán lustálkodó, csípős kontinentális irónia csak akkor világlik ki igazán a filmből, amikor Zurbo messzebbre ereszti operatőrét, kellő távolságot tartva szereplőitől. A buddhizmus szerényebb kapuit természetesebben nyitotta meg az elcsépelt frázisok ellenére is európai közönségének, mint az előítéletekkel agyonterhelt, sötétre festett iszlám afrikai hódítását, filmje így nehezebben viseli az elnagyolt banalitásokat. Európa szíve sokkal több vallás bonyolult csatarendbe állítására kellett volna, hogy alapot adjon, már csak a szülők vétsége, a törzsi kultúrák és a gyarmatosító ortodox iszlám okán is. Ráadásul Kafia túlzottan nagyvilágira, egyetlen helyszínre szcenírozott metamorfózisát a rendezőnő nem engedi vissza az egyhangú skatulyákat árnyaló, autentikus puritán környezetbe (magyar afroközösségekhez sem), elrejti a kíváncsi szemek elől, még jelképes, épített díszletek közé jelenetezetten sem hitelesíti hősnőjét. Szokatlanul idegen testbeszéde, megrendítő arcjátéka kevésnek bizonyul A monostor gyermekeihez hasonló, társrendezős, plasztikus ábrázoláshoz.

A Könnyű leckék egy tizenhét éves szomáliai menekült lány magyarországi beilleszkedésének története. Kafia két évvel ezelőtt egyedül érkezett hazánkba, azóta egy budapesti gyermekotthonban lakik és készül a magyar középiskolai érettségire. A film intim mikrohelyzeteken keresztül mutatja meg, hogyan szakít egy szomáliai lány a felnőtté válás küszöbén szinte mindennel, ami gyermeki identitásának és mintáinak fontos eleme volt otthon, hogy új életet kezdhessen Európában. (via ELF Pictures)

Könnyű leckék (Easy Lessons, 2018), 78 perc
színes, magyar dokumentumfilm
Rendező: Zurbó Dorottya
Tervezett bemutató: 2018. október 11.
Forgalmazza az Elf Pictures.

címfotó via ELF Pictures

Reklámok