Természetes ellenfény

A posztmodernitás paradimaváltó Pétereknek titulálja Balassa, Esterházy, Hajnóczy és Nádas négyesét. Destrukciós erő kellemetlenkedik a szövegkohézióban, önmaga határait kívánja átlépni a főhős, a szövegtest, a szerző. Az olvasó könnyen a bizonytalankodó irónia valóságos metaterében találhatja magát. A létbevetett szerzővel gyakran összetapadó főhős az elmúlás, a pusztulás törlésjele alatt sosem juthat egyezségre omnipotens önmagával és áldozati teremtményével, az irodalmi művel. Bizonyára a hírnév az oka, a nimbuszgyártó mítikus erő, mely kikezdi édes anyanyelvünk mindenható szavaiba vetett feltétlen alázatát. Nagy író Nádas Péter, életművét irodalomtörténészek grémiuma ítéli meg sokadik portréfilmjében, akit az akadémikus polémiák kereszttüzéből a természetbe visszavonulás szerzetesi magánya ment meg. Rezignációjától az urbánus kávéházi élet laikusan elfordul, Nádas ezt minden bizonnyal érteni véli, kihívásnak élheti meg, a mítoszgyár és a remetei visszavonultság imitációjának harcából mégis utóbbi kerül ki győztesen, mert az írást hivatásának választó értelmiséginek a felebarátok és önmaga feje fölött tornyosuló szellemi lényeget is hinnie, értenie kellene. Félelmes hiányának rémeként marad a gombosszegi kert nyugalma, a legendás körtefa és az irodalmi ítészek hosszas nyilatkozatcsokra. Gerőcs Péter az író arcélére figyel, kevésbé bocsátkozik a mester élete során hatalmas terjedelművé nőtt, kódex vastagságú könyvek taglalására. Az elemző szellemi tornák helyett a hétköznapi emberit állítja a néző elé, a hajlott korú, folyton elégedetlenkedő írót, akit kihívóan kínpadra von ítészi kollektívájával az idős társakat, szépkorú barátokat, fiatal tanítványokat szemérmes hévvel háttérben hagyó rendező.

A Cirko-Gejzír tíz alkalommal vetíti október 3. és 6. között Nádas Péter, író portréfilmjét, a Természetes ellenfényt. 

„Az első rész belép Nádas Péter szerzetesi elvonultságába: megmutatja szent-profán hétköznapjait kerti tevékenység, kapálás, babfejtés, vagy éppen főzés közben, mialatt meséivel végigkalauzol írói pályájának alakulástörténetén; mesél a nehézségekről, a szükséges elvonulásról és a szereplés gyötrelmeiről.

A második rész reflexiós keretet hoz létre az író körül, a klasszikus, beszélő fejes dokumentumfilm zsánerének segítségével. Szakmabeliek és ismerősök beszélnek, vitáznak Nádas Péter egykori barátságairól, pályájának négy fő állomásáról, publicisztikai és közéleti Szerepvállalásáról, esszéisztikájának problematikusságáról.

A portré így, a kétféle fókusz együttes érvényesülésével válik teljessé.” (via Gerőcs Péter/Cirko Film) 

Természetes ellenfény (2019) 80 perc
magyar portréfilm, angol felirattal
Rendező: Gerőcs Péter
Szereplők: Nádas Péter, Salamon Magda, Csordás Gábor
Forgách András, Margócsy István, Nádas Pál, Radics Viktória
Radnóti Sándor, Ilma Rakusa, Christina Viragh
Vetítés a Cirko Gejzír Moziban október 3. és 6. között.

címfotó via Cirko Film